บริษัท ไอที แลนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

เป็นทีมงานจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง มานานเกินสิบปี มีประสบการณ์เป็นพิเศษ มั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องผ่านการทดสอบและ ตรวจสอบ ฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ ก่อนถึงมือท่าน  เมื่อได้มีโอกาสจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองในปริมาณที่มากขึ้นจึงได้จดทะเบียนบริษัท เพื่อสะดวกต่อการดำเนินการจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองให้กับ ทุกหน่วยงาน บริษัท โรงเรียน สถานประกอบการและ อื่นๆ